Diễn ra từ ngày 13 đến 15-1-2021, với sự tham dự của 768 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 350.000 đảng viên của Đảng NDCM Lào trên toàn quốc, Đại hội XI của Đảng NDCM Lào đã tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025. Đại hội cũng thông qua Điều lệ Đảng NDCM Lào sửa đổi và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa mới lãnh đạo đất nước hoa Champa trong 5 năm tới. Thành công của Đại hội XI một lần nữa thể hiện sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: nr.org.la.

Kể từ khi thành lập vào ngày 22-3-1955, qua 11 lần đại hội, Đảng NDCM Lào đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thành lập nước CHDCND Lào vào ngày 2-12-1975, mở ra kỷ nguyên nhân dân Lào thực sự trở thành người làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ hoàn toàn đất nước độc lập, tự do. Từ dấu mốc thắng lợi vĩ đại ấy, Đảng NDCM Lào đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên diện mạo mới cho nước CHDCND Lào như hiện nay.

Những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng NDCM Lào, đã giành được không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước Lào mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng NDCM Lào do đồng chí Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân các dân tộc Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, uy tín, vị thế của nước CHDCND Lào không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đại dịch Covid-19 đang gây ra những tác động tiêu cực tới toàn thế giới, khu vực, trong đó có Việt Nam và Lào, với nỗ lực và quyết tâm trước sau như một của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào chắc chắn sẽ không ngừng đơm hoa kết trái, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng ở khu vực, trên thế giới.

QĐND