Ban tổ chức tọa đàm đã nhận được 24 bài tham luận. Mỗi bài có sự đầu tư, tâm huyết, trí tuệ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi tọa đàm tại Vĩnh Long. 

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long trình bày tham luận tại hội thảo.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. 

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuốn sách thể hiện rõ quan điểm, lập trường, đường lối chính trị, ngoại giao, nghệ thuật quân sự của Việt Nam, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành tựu của sự nghiệp đổi mới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình của đất nước, hội nhập quốc tế. Nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực nghiên cứu, dự báo của QĐND Việt Nam, chủ động ngăn ngừa xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa không để bị động, bất ngờ. Đó là thượng sách để giữ nước.

Tin, ảnh: PHONG PHÚ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.