leftcenterrightdel
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune. Ảnh: Bộ Ngoại giao 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng, khuyến khích các đơn vị liên quan của hai Bộ tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm, nhất là trong công tác nghiên cứu chiến lược, ngoại giao kinh tế, lãnh sự, kiều dân, biên giới, đào tạo...; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune hoàn toàn nhất trí phối hợp để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương nói chung, cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng, nhất là phối hợp trong công tác ngoại giao kinh tế để phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi nước sau đại dịch.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, đã diễn ra Tham khảo Chính trị Việt Nam-Lào lần thứ 7 dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune

VIỆT ĐOÀN