Đại biểu Quân đội có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với 6 nội dung chính: Dự thảo Báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch cũng thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029; thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự.

leftcenterrightdel
 Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nêu rõ, năm 2023, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Về nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2024, Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về các nội dung: Triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phát huy trách nhiệm, vai trò của các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại địa bàn khu dân cư góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật…

Theo dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến có 6 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

Tin, ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.