Theo đó, tiếp tục Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bổ sung nội dung họp, thông qua Nghị quyết chất vấn tại Phiên họp 9 và xem xét thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Đồng thời, bỏ nội dung xem xét, cho ý kiến dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và cho ý kiến tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.

Liên quan đến Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, sau hôm chất vấn ngày 16-3 vừa qua, Chính phủ đã có tờ trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo đề xuất giảm thuế. Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đã họp thẩm tra đề xuất của Chính phủ, bảo đảm đưa nội dung ra Phiên họp thứ 9 đợt 2 (diễn ra từ ngày 22 đến 25-3).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa.  

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng vừa có Thông báo số 786/TB-TTKQH Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo kết quả bước đầu việc thực hiện giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Đoàn giám sát tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện tốt nhất kết quả giám sát; khẩn trương tiến hành việc khảo sát tại một số địa phương và làm việc với các Bộ, ngành liên quan để làm rõ thêm những vấn đề thuộc nội dung chuyên đề giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước và việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp. 

Trên cơ sở đó, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát thể hiện đầy đủ, toàn diện cả những kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 (kèm theo các số liệu, bảng biểu thống kê minh họa thuyết phục), chỉ ra nguyên nhân của các bất cập, hạn chế, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030 cũng như việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

HẰNG PHƯƠNG