Đây là một nội dung quan trọng sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 diễn ra vào đầu tháng 1-2023.

Nội dung cơ bản của quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại phiên họp, báo cáo về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu được xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch. Nội dung quy hoạch xác định việc phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên lãnh thổ, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quy hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng căn cứ vào Luật Quy hoạch; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội... về phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian tới.

Đề cập đến những nội dung chủ yếu của Quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, quy hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, hình thành được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.  

Quy hoạch tổng thể quốc gia đề ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030, trong đó vùng Đông Nam Bộ tăng khoảng 8-8,5%/năm; vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 9%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Tầm nhìn đến năm 2050 được đề ra là: Là nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các vùng phát triển hài hòa, bền vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh. Hệ thống đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, xanh. Giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Môi trường có chất lượng tốt, xã hội hài hòa với thiên nhiên, phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp.

Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 27.000-32.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2050 đạt 70-75%. Chỉ số phát triển con người ở mức cao, đời sống của người dân hạnh phúc; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc...

leftcenterrightdel
 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch.

Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện quy hoạch

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia được nghiên cứu, xây dựng rất công phu, nghiêm túc với nhiều thông tin chi tiết, cụ thể và cơ bản đáp ứng yêu cầu về danh mục tài liệu theo quy định tại Điều 35 của Luật Quy hoạch.

Về nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng thể quốc gia, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho rằng, cần phân tích, đánh giá sâu hơn về các yếu tố thuận lợi, khó khăn về vị trí địa lý, điều kiện địa hình, tài nguyên, khoáng sản, khí hậu, dân số, tài nguyên nhân văn và các yếu tố khác như: Khoa học công nghệ, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực cạnh tranh, thể chế quốc gia và văn hóa truyền thống dân tộc, dân số và xu hướng dịch chuyển dân cư…. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn 

Đồng thời, cần đưa ra nhận định các điều kiện, yếu tố tác động (tích cực, tiêu cực) như thế nào đến phát triển kinh tế-xã hội quốc gia trong thời gian tới; bảo đảm tính xuyên suốt, thống nhất các nội dung phân tích, đánh giá từ hiện trạng, kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra với đề xuất các giải pháp tương ứng...

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị xem xét, bổ sung đánh giá hạn chế về tính thiếu hiệu quả của một số cơ chế điều phối vùng hiện nay; bổ sung các nội dung định hướng về liên kết vùng trong quy hoạch; làm rõ tổ chức, cơ quan, cá nhân người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy hoạch vùng kinh tế, vùng động lực, hành lang kinh tế, trục kinh tế… để phát triển đồng bộ, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau.

Về định hướng phát triển không gian kinh tế-xã hội, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh đề nghị cân nhắc lựa chọn vùng/địa phương là trung tâm tài chính khu vực, quốc tế và trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế để bảo đảm phù hợp với thế mạnh, tiềm năng của vùng, địa phương, tránh phân tán nguồn lực đầu tư và việc cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau giữa các vùng, địa phương...

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua. 

THẢO NGUYÊN