Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19-6-2020.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Theo đánh giá của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội đã được Chính phủ thực hiện nghiêm túc. 5 nhiệm vụ Quốc hội giao Chính phủ cơ bản đã và đang được thực hiện.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh rằng còn nhiều việc phải tích cực triển khai hơn nữa. “8 giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội có những giải pháp đã thực hiện được nhưng còn có những giải pháp thực hiện chưa thật đầy đủ, chưa tốt”, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu quan điểm, mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, 1 năm qua, dù chịu tác động của dịch Covid-19 và là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Chính phủ, nhưng Chính phủ đã nhanh chóng triển khai, kịp thời ban hành nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Các bộ, ngành và địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có đánh giá khoa học, đầy đủ và khách quan làm cơ sở đề xuất chi tiết, đầy đủ nội dung đầu tư kèm theo các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương, Chính phủ vẫn chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; có phương án cân đối đủ hơn 50 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54 nghìn tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các dự án, tiểu dự án của chương trình theo đúng chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt.

Năm 2022, Chính phủ đưa ra giải pháp thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, nhất là ODA, vốn vay ưu đãi để triển khai thực hiện chương trình; tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung nguồn lực cho triển khai thực hiện chương trình.

Về nội dung này, các đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý, các quy định liên quan làm cơ sở cho các kiến nghị nêu trên.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị Chính phủ báo cáo khả năng cân đối, bố trí ngân sách Trung ương theo điểm a, khoản 3, Nghị quyết 120/2020/QH14, bố trí tối thiểu 137.664 tỷ đồng, đặc biệt là vốn chi thường xuyên cho chương trình.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG