QĐND - Truyền đơn là cách thức tuyên truyền chính trị được tổ chức từ xa xưa nhưng chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930) và bắt đầu hành trình lịch sử cách mạng vẻ vang của mình, truyền đơn mới được sử dụng nhiều và có hiệu quả cao.

Truyền đơn kêu gọi đồng bào sắm cờ độc lập, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (ảnh chụp lại).

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm truyền đơn cách mạng, có những tờ truyền đơn xuất hiện từ hơn 80 năm nay. Khách tham quan thấy những tờ truyền đơn có vẻ khiêm nhường như một tờ giấy nhỏ, những dòng chữ in nguệch ngoạc đã bị mờ đi vì thời gian... nhưng để làm ra và truyền bá nó, các nhà cách mạng tiền bối của Đảng ta đã phải dốc biết bao tâm trí, thậm chí phải đổ máu và đánh đổi bằng những năm tháng tù đày trong nhà tù đế quốc.

Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc một tờ truyền đơn quý hiếm do Mặt trận Việt Minh phát đi vào dịp cả nước chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám-1945. Tờ truyền đơn này với nội dung kêu gọi đồng bào tẩy chay phát xít Nhật, chuẩn bị cờ giải phóng để sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa.

Tờ truyền đơn nhỏ bé này đã góp công lớn trong việc tập hợp quần chúng, là sợi dây liên kết sức mạnh của muôn triệu người dân Việt Nam cùng đứng dậy làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Ái Thi