Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", ngày 3-12-2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch 460 cụ thể hóa các giải pháp của Đoàn để triển khai thực hiện các nội dung trong Kết luận. 

leftcenterrightdel
 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Kết luận số 21, Trung ương Đoàn đã nối điểm cầu đến 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 1.358 điểm cầu cấp huyện để toàn đoàn được tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trình bày 6 nhóm giải pháp của Đoàn để cụ thể hóa các nội dung của Kết luận số 21.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, quan điểm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là xác lập toàn diện và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp cụ thể hóa Kết luận số 21, xem đây là cơ hội để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. 

Trong đó, xác định nội dung đột phá là tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bắt đầu từ đoàn viên và đảng viên trẻ. 
Cùng với đó là các giải pháp về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng và phân công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận số 21 hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai Kết luận số 21 nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện được; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của toàn Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21 phù hợp tình hình, điều kiện tại địa phương gắn với tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2022.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - BẢO ANH