Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo với Tổng Bí thư một số kết quả cơ bản về tình hình chăm lo, phát triển DTTS và một số nét chính về Lễ tuyên dương. Theo đó, Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân DTTS tiêu biểu toàn quốc năm 2017 được tổ chức lần đầu tiên với nhiều thành phần đại biểu, đủ 54 DTTS ở 52 tỉnh, thành phố vùng DTTS và miền núi trong toàn quốc; thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước với DTTS và công tác dân tộc.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thể hiện tâm tư, nguyện vọng tại buổi gặp, nhiều đại biểu DTTS phát biểu, bày tỏ sự tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; hứa sẽ tiếp tục thật sự đoàn kết, gắn bó; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; chung sức, chung lòng xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc đoàn kết, bình yên, phát triển.

Trò chuyện với các đại biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ủy ban Dân tộc đã có sáng kiến tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng DTTS và miền núi tổ chức “Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân DTTS tiêu biểu toàn quốc năm 2017”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc. Tổng Bí thư cũng biểu dương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến những người có uy tín, các nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu người DTTS; thân ái gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí, đồng bào lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi DTTS, vùng đồng bào DTTS hiện có nhiều đổi thay, khởi sắc. Trước đây, những vùng này là căn cứ địa cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, chịu ảnh hưởng, hậu quả nặng nề của chiến tranh, điều kiện khách quan cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, các miền quê này đã thực sự có những đổi thay đáng ghi nhận. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhưng vai trò quyết định vẫn là ở đóng góp của đồng bào cả nước, mà hạt nhân là những đại biểu hiện diện tại buổi gặp mặt.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; dành nguồn lực đáng kể để phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho nông thôn vùng dân tộc và miền núi có nhiều tiến bộ rõ rệt, to lớn và quan trọng. Quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã ưu tiên nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, kết quả đạt được rất quan trọng. Đời sống mọi mặt của đồng bào các DTTS cũng vì thế được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, Tổng Bí thư vẫn bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn khách quan của đồng bào DTTS và vùng DTTS ở nhiều địa phương. Cũng bởi thế, Tổng Bí thư mong muốn, đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân DTTS tiếp tục phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao để biến quyết tâm ấy thành hiện thực, đưa các vùng đồng bào DTTS phát triển.

leftcenterrightdel
 


leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà các đại biểu người DTTS.  

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư cho rằng, các cấp ủy, chính quyền, đồng bào cả nước và nhất là đồng bào DTTS cần tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng của Bác Hồ về tư tưởng đại đoàn kết. Phải xác định các dân tộc Việt Nam là anh em một  nhà, nên phải đoàn kết, chia bùi sẻ ngọt, cùng nhau xây dựng địa phương, đất nước phát triển. Lịch sử cho thấy, dân tộc Việt Nam thắng được kẻ đi xâm lược hùng mạnh, khắc phục những khó khăn, thử thách to lớn trong nhiều giai đoạn cách mạng là nhờ sức mạnh đoàn kết. Đó là sự đoàn kết trong mỗi dân tộc, giữa các dân tộc, giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Tổng Bí thư mong muốn, Đội ngũ nhân sĩ trí thức người DTTS phải thực sự là nhân cốt quan trọng, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập toàn diện; dành tâm huyết nghiên cứu, góp phần giải quyết những vấn đề nổi lên trong cuộc sống, làm sâu sắc thêm lòng tự hào, tự tin của đồng bào; góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để thúc đẩy vùng DTTS và miền núi hội nhập, phát triển cùng đất nước. Các đại biểu phải ý thức về việc tiếp tục làm giàu cho bản thân và địa phương. Đó là sự làm giàu không chỉ về kinh tế, mà giàu về cả trí tuệ, năng lực, sức khỏe....

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tập trung xây dựng vùng dân tộc và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng cùng với sự phát triển chung của cả nước. Tổng Bí thư cũng gợi ý, việc tuyên dương người có uy tín trong đồng bào DTTS nên tổ chức thường xuyên, với hình thức phong phú, tạo ý nghĩa xã hội và sức lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN