leftcenterrightdel
Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết.

TTXVN