Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thời gian qua.

Theo đó, năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ Tết Nguyên đán.

Các đơn vị đã chủ động củng cố, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện theo hướng dẫn của trên và tổ chức luyện tập theo phương án sát tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực bảo đảm theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật an toàn. Công tác hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác khác được bảo đảm.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên chiến sĩ Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn kiểm tra các thiết bị huấn luyện tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).
leftcenterrightdel
  Thượng tướng Đỗ Căn trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết văn bản hướng dẫn của cấp trên đối với công tác quân sự, quốc phòng năm 2022, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2 trên địa bàn.

Các đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp hiệu quả mọi tình huống; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Các đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để bị động bất ngờ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán và thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận trên địa bàn.

Các đơn vị cũng cần tăng cường công tác tuần tra canh gác, quản lý bộ đội, quản lý bảo quản vũ khí đạn dược, trang bị kỹ thuật. Tiếp tục bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và Tết Nguyên đán; bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Căn đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN