Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; đại diện Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và tập thể Tòa án đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của đảng và tạo ra những bước phát triển mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng xét xử được nâng lên.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Tòa án với sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Các hình thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới và ngày càng được nâng cao, nhất là công tác xây dựng ngành ngày càng tốt hơn.

Nhấn mạnh Tòa án có vị trí rất quan trọng, là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tòa án trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa năng lực, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó.

Để Tòa án là trung tâm xét xử và là cơ quan thực hiện quyền tư pháp cần chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán. Thẩm phán là người nhân danh Nhà nước để đưa ra phán quyết, là người cầm cán cân công lý nên có vai trò hết sức quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Tòa án phát huy nền tảng và những thành quả đã đạt và trên tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt, là phải tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác xét xử; khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay để phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý.

TTXVN