* Dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912 -1988), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với công lao của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - người cộng sản trung kiên, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

leftcenterrightdel

 Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Chúc Tết thân nhân cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng - cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. 

Hơn 75 năm tuổi đời và 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được Đảng và nhân dân tin tưởng giao nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chúc Tết Phu nhân và gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính ôn lại những kỷ niệm sâu sắc của ông với các đồng chí cố Thủ tướng Chính phủ; nhấn mạnh, với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Nhiều di sản của cố Thủ tướng đã, đang và sẽ được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Dâng hương cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (1933 - 2018), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tưởng nhớ nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; tấm gương người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước vì dân; người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng đến khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều đổi mới trong xây dựng thể chế pháp luật và hội nhập kinh tế của đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta xây dựng nên cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.