Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà ngành đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế mà ngành nội vụ cần cải thiện như: Công tác xây dựng thể chế còn chậm so với thực tiễn; việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ, ngành chưa đạt mục tiêu đề ra; vẫn còn tình trạng một bộ phận công chức, viên chức chưa ngang tầm đảm nhận nhiệm vụ…

Đối với nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ ngành nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể. Ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia vào kiểm soát dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Trong đó, đặc biệt là tập trung cho xây dựng thể chế quản lý Nhà nước.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN BẮC 

Thủ tướng cũng đề nghị ngành nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, từ đó huy động được sức mạnh trong dân để phát triển.

Ngành nội vụ phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thủ tướng nhấn mạnh công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Cùng với đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với truyền thống hơn 76 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, năm 2022 ngành nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với kết quả tốt hơn năm 2021.

LÊ HIẾU