Dự hội nghị có các Phó thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cùng 130 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 đã đi qua trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam, trong đó có khó khăn của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Trung ương Đảng, cụ thể, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, trong đó có đóng góp quan trọng của doanh nghiệp nhà nước, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, kinh tế - xã hội nước ta đạt kết quả quan trọng, toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, là điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Chính phủ xác định năm 2024 là năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, do đó, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, phân tích tình hình, đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ của năm và thời gian tới.

Trong đó, các bên liên quan cần xác định và phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực, truyền cảm hứng của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế; khai thác hiệu quả tài sản, nguồn lực mà doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ; làm mới động lực cũ về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Đồng thời, cần thúc đẩy các động lực mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; chăm lo, bảo đảm đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động; bảo đảm an sinh xã hội; cạnh tranh lành mạnh, cùng phát triển; thúc đẩy hợp tác với đối tác nước ngoài…

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp nhà nước tham gia sâu hơn vào thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng. Đặc biệt, các bộ, ngành, doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện tái cấu trúc về quản trị, tài chính, đầu vào, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp…, phát triển các doanh nghiệp nhà nước thực sự là thành phần kinh tế chủ đạo của nền kinh tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2023, Việt Nam có 676 doanh nghiệp nhà nước (478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối), hiện diện ở nhiều ngành, lĩnh vực có vai trò, vị trí quan trọng của nền kinh tế.

Đến đầu năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước đạt 3.821.459 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước đạt 1.807.999 tỷ đồng. Tổng giá trị vốn Nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp này là 1.699.125 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp số liệu của 605/676 doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo, ước tính kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 cơ bản hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng doanh thu là 1.652.442 tỷ đồng; tổng lãi trước thuế đến cuối năm 2023 là 125.847 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách là 166.218 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế phát sinh phải nộp ngân sách năm 2023 là 60.275 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch phê duyệt…

Sau khi các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa bày tỏ tri ân, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; khẳng định Chính phủ luôn luôn đồng hành bên cạnh doanh nghiệp, bất kể là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp…

Nêu các yếu tố nền tảng phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã định hình con đường phát triển của đất nước phù hợp với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và phù hợp với tình hình từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Trong đó, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế; doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt trong phát triển kinh tế đất nước.

Đánh giá về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước; có vai trò chi phối, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế; đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho xã hội.

Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước trong quản lý, điều hành; hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa như kỳ vọng, thậm chí thua lỗ; năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp còn hạn chế; công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp trong điều hành sản xuất kinh doanh còn chậm; các dự án mới của doanh nghiệp còn ít, hiệu quả đầu tư chưa đạt như kỳ vọng; chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt; một số doanh nghiệp để xảy ra các sai phạm… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phân tích kỹ, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để khắc phục, đưa ra giải pháp để vượt qua, với yêu cầu phải nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái bằng tất cả tư duy, kinh nghiệm sẵn có cộng với kinh nghiệm của thế giới, chủ động hơn nữa đề ra những cách làm mới để tăng tốc và vượt lên.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư phát triển; triển khai có hiệu quả cơ cấu lại doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhandan.vn

Trong đó, tái cấu trúc quản trị, cụ thể là tái cấu trúc bộ máy quản lý hiệu lực, hiệu quả và lực lượng lao động giảm số lượng, nâng cao chất lượng; tái cấu trúc về tài chính, tập trung cho đầu tư phát triển; tái cấu trúc sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng, tôn trọng quy luật cạnh tranh, quy luật thị trường có sự quản lý của nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh, sức chống chịu với các cú sốc kể cả bên trong và bên ngoài; thúc đẩy tăng trưởng…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia trong các lĩnh vực quan trọng, chiến lược; ưu tiên tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, không hiệu quả; nghiên cứu, gia tăng đầu tư cho đổi mới sáng tạo, phải là lực lượng tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trong các ngành, lĩnh vực mới nổi...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan đại diện chủ sở hữu tích cực, chủ động và trách nhiệm, phối hợp có hiệu quả, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp tiến cùng, theo kịp, vươn lên phát triển, “không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm”. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nghiên cứu tách bạch giữa chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Thủ tướng trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; đóng góp vào việc xây dựng thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ chế giám sát để bảo đảm hoạt động lành mạnh; khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân và Nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên”, Thủ tướng tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm đã có, đường lối đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà phát triển, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.