leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho một số tập thể và cá nhân

có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin-tuyên truyền. Ảnh: Vietnam+

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điểm lại một số thành tựu nổi bật của ngành ngoại giao trong năm 2022. Đặc biệt, thông tin đối ngoại là điểm sáng nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước cũng như của ngành ngoại giao. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; có nhiều hình thức sáng tạo tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam ra bạn bè quốc tế; góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam, nâng cao vai trò và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; tạo sự đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ của dư luận nhân dân trong nước đối với công tác đối ngoại...

ĐOÀN CA