Linh cữu đồng chí Nguyễn Phúc Thanh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ viếng từ 8 giờ đến 11 giờ, thứ tư, ngày 20-2-2019; sau đó là Lễ truy điệu và Lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. 

BAN LỄ TANG