Chiều 12-10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ QUTƯ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh:MINH MẠNH

Làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra số 1 về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, từ tháng 5-2022 đến nay, đoàn đã tổ chức kiểm tra đối với 16 cấp ủy trực thuộc QUTƯ.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, QUTƯ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng.

Theo đó, QUTƯ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 

Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã có chuyển biến tích cực; nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, kiến nghị, xử lý tham nhũng, tiêu cực. QUTƯ đã quan tâm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ QUTƯ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác PCTN, TC nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, với yêu cầu tất cả nguồn tin về tội phạm phải được chuyển giao, tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...           

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Đoàn kiểm tra số 1 trong thời gian qua đã đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, tồn tại của cấp ủy, chỉ huy các cấp và QUTƯ, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Nhất trí cao đối với dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra số 1, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới, QUTƯ, Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ kết luận và các kiến nghị của đoàn kiểm tra. Với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân nhanh chóng khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi công tác đấu tranh PCTN, TC, lãng phí.

MINH MẠNH