Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi làm việc, khảo sát.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW  tại TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nêu tóm tắt kết quả đạt được, kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW tại TP Hồ Chí Minh 15 năm qua và nêu một số ý kiến, kiến nghị để tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới. Theo đó, TP Hồ Chí Minh với đặc thù là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn nhất cả nước đã phát huy được những điều kiện, lợi thế, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW đến cấp ủy các cấp, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chương trình, chính sách cụ thể gắn với những mục tiêu, yêu cầu để phát triển đội ngũ trí thức; tạo động lực cho đội ngũ trí thức phát triển, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của thành phố, bám sát tình hình thực tiễn gắn với những chương trình, hoạt động sáng tạo nhằm bồi dưỡng, đào tạo, giữ chân và thu hút nhân tài ở tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ trí thức, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của TP được phát triển đồng đều, tăng về số lượng, chất lượng hằng năm.

Đến nay, TP có hơn 21.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, trong đó có 188 giáo sư, 1.116 phó giáo sư trong tổng số 6.870 tiến sĩ; có 371 tổ chức khoa học, công nghệ; 109 trường đại học, cao đẳng; 78 viện nghiên cứu; tổng số cán bộ, công chức có trình độ tiến sĩ là 817 người… Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Hồ Chí Minh hiện tập hơn hơn 60.000 hội viên trí thức khoa học, công nghệ là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành… TP Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng các thiết chế để tạo môi trường nghiên cứu, học tập, sản xuất; bồi dưỡng và đào tạo, đổi mới cơ chế quản lý, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; xây dựng các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học; hỗ trợ cho các trí thức có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chương trình tôn vinh, trao giải thưởng cho đội ngũ trí thức có thành tích cao trong mọi lĩnh vực hoạt động; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ban hành các chính sách thu hút trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài về TP làm việc, nghiên cứu, tham gia các các chương trình, đề án trọng điểm…

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc, khảo sát.  

Tại buổi làm việc, đại diện nhiều sở, ngành, hội khoa học công nghệ đã nêu các kinh nghiệm thực tiễn, ý kiến, kiến nghị để công tác tổng kết và triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW sát với thực tiễn, thành tựu đạt được, phát huy đội ngũ trí thức trong thời gian tới.

Kết luận chương trình làm việc, khảo sát, đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã biểu dương, đánh giá cao các kết quả đạt được, cũng như kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW tại TP Hồ Chí Minh, các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đã đi sâu, cụ thể vào nhiều vấn đề, lĩnh vực, kinh nghiệm đạt được, đặc biệt là các vấn đề về y tế, văn hóa nghệ thuật, cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức của thành phố… Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, 15 năm triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, nước ta đã đạt được nhiều kết quả to lớn, khẳng định vị thế, vai trò của đội ngũ trí thức ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng pháp luật, chính sách... Đội ngũ trí thức đã nêu cao trách nhiệm, đóng góp ở tất cả các lĩnh vực thể hiện hàm lượng trí thức cao, bám sát thực tiễn, yêu cầu, giúp Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ đã tạo được nhiều thành tựu nổi bật. Kết quả, kinh nghiệm to lớn của TP Hồ Chí Minh trong triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW và các ý kiến, kiến nghị được đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, góp phần xây dựng Nghị quyết cho giai đoạn mới hiệu quả.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN