leftcenterrightdel

 PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm các thành viên giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch HĐGS nhà nước như sau: PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029. GS, TS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. GS, TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe. GS, TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục-thể thao.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo-Chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 quyết định bổ nhiệm các ủy viên hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hằng năm theo quy định. 

MINH ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.