QĐND Online - Bộ Tài chính vừa cho biết, tính đến hết ngày 30-6-2015 số dư Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG)  là 1.794,4 tỷ đồng.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31-3-2015: 2.843,648 tỷ đồng; tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 1-4-2015 đến hết ngày 30-6-2015): 1.294,814 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 1-4-2015 đến hết ngày 30-6-2015): 2.349,179 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh: 5,117 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết Quý II (đến hết ngày 30-6-2015): 1.794,400 tỷ đồng.

Ảnh minh họa theo www.petrolimex.com.vn

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư quỹ còn nhiều nhất với 1.356 tỷ đồng, tiếp đó là Tổng Công ty Xăng dầu quân đội 287 tỷ đồng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam 114 tỷ đồng.

Ngược lại, một số doanh nghiệp đang có số dư quỹ âm như Tổng Công ty kỹ thuật và đầu tư PETEC âm 145 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu âm 33 tỷ đồng, Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt âm 29 tỷ đồng.

Việc công khai số dư và mức trích Quỹ BOG xăng dầu được Bộ Tài chính thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

THÁI SƠN