Nguồn: Truyền hình Quốc hội

* Cụ thể, theo chương trình làm việc, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về:

- Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

ANH NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.