Theo các báo cáo trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,6%; thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 25.730 tỷ đồng (đạt 131,78% kế hoạch năm), trong đó thu nội địa 23.530 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 3,1 tỷ USD, tăng 66,2%; kim ngạch nhập khẩu 2,8 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thứ 3/63. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh thứ 5/63, đạt mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thứ 39/63, tăng 14 bậc so với cùng kỳ năm trước.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại kỳ họp. 

Phát biểu tại đây, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Hưng Yên là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế so với mặt bằng chung của cả nước trong 6 tháng đầu năm. Trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm, quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thời gian tới, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hưng Yên tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Hưng Yên cần nắm bắt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc những tác động, khó khăn của doanh nghiệp, người dân, của từng huyện, xã; tập trung cao độ để phát triển sản xuất, kinh doanh và chủ động phòng, chống dịch. Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ; kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung chi đầu tư cho phát triển.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự kỳ họp. 

Đặc biệt, tỉnh cần giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát.

leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp. 

Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải luôn gần dân, sát dân hơn, có nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội đối với những quyết sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

CHIẾN THẮNG