Các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, nội dung bản ghi nhớ, thực tế tình hình lao động của địa phương và các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, chiến dịch truyền thông chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước, các địa phương...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Nội dung của kế hoạch yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động sang làm việc tại Malaysia thực hiện đúng bản ghi nhớ, trong đó, tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật Malaysia về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc ký kết các hợp đồng, làm thủ tục cho người lao động theo quy định của pháp luật Malaysia, quy định của bản ghi nhớ này, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động sang Malaysia lao động theo hợp đồng. 

QUANG ĐỨC