Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 8 khóa VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Điểu K'ré (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông) thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

leftcenterrightdel
Ông Điểu K'ré - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông 

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17-8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 31, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Điểu K'ré - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, ông Điểu K'ré đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Điểu K'ré cũng được xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

VOV

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.