(Trích phát biểu của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch)

QĐND - Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ ngày 21-6-1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản báo Thanh Niên-tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 89 năm xây dựng và phát triển; lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, dân tộc; trở thành lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí do Tổng cục Chính trị tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hồng Pha.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập quốc tế, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với một thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà báo mới, trẻ và đầy năng động, có học vấn và sức sáng tạo đang được rèn luyện, thử thách, phát triển mạnh mẽ trong môi trường công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhanh nhạy, phản ánh phong phú đa chiều về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước và quốc tế…

Trong thực tiễn hoạt động, các cơ quan thông tấn báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt… mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực và việc bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt nam trên trường quốc tế. Báo chí ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng, góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong sự phát triển chung của báo chí cách mạng Việt Nam, để đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo quân đội đã có những đóng góp xứng đáng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên và trưởng thành về mọi mặt. Hàng trăm nhà báo đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh là những tấm gương tiêu biểu, sáng ngời về ý chí cách mạng, về dũng khí đấu tranh và về bản lĩnh, trí tuệ của những người làm báo Việt Nam, những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn đổi mới đất nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, đánh giá cao vị trí, vai trò của báo chí quân đội trong công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng các cơ quan báo chí, xuất bản cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… của các tờ báo quân đội. Nhờ đó, báo chí quân đội đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao với đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại như: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và truyền thông đa phương tiện… Điểm nổi bật của báo chí quân đội là đã coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ… Nhiều tác phẩm báo chí của quân đội có chất lượng cao, tạo hiệu quả xã hội tốt, thể hiện bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong quân đội.

Các nhà báo-chiến sĩ đã kịp thời phát hiện và dự báo những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, cổ vũ mạnh mẽ những nhân tố mới, phong trào thi đua yêu nước và Phong trào Thi đua Quyết thắng; chủ động, nhạy bén tiến công trên mặt trận chính trị, tư tưởng-văn hóa, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích tiêu biểu của đội ngũ các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà báo, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí, xuất bản trong cả nước nói chung và quân đội nói riêng đã và đang hoàn thành tốt trọng trách vẻ vang của mình là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, địa phương đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí quân đội không ngừng phát triển, xứng đáng với vai trò, vị thế là các cơ quan truyền thông của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí các ngành, đoàn thể và các địa phương đã thường xuyên phối hợp, gắn bó với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị quân đội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động quân sự, quốc phòng; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tin tưởng, phấn khởi, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trên Biển Đông vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đời sống, tâm tư, tình cảm của nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ quân đội và đội ngũ những người làm báo.

Đội ngũ những người làm báo Việt Nam có vinh dự vẻ vang và trách nhiệm nặng nề, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, đồng hành, tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất mong và tin tưởng, đội ngũ những người làm báo Việt Nam nói chung, các nhà báo quân đội nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tu tưỡng, rèn luyện, “vừa hồng, vừa chuyên”, không ngừng bồi đắp về phẩm chất đạo đức, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, nhanh nhạy tiếp cận, xử lý thông tin, nắm bắt công nghệ để hoàn thành tốt trọng trách vẻ vang của mình, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền; thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phối hợp, tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

Cùng với việc tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; về mối quan hệ máu thịt quân-dân; về tăng cường hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; về đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch… Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2014, Tổng cục Chính trị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền đậm nét về sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và các sự kiện chính trị quan trọng khác của quân đội và đất nước.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cũng như sự phối hợp công tác của Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, của các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí cùng đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong và ngoài quân đội.

-------------------------

(*) Đầu để của Báo Quân đội nhân dân