leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến định hướng thảo luận tại cuộc họp. 

Các thành viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Theo đó, năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Qua kiểm tra của lãnh đạo Tiểu ban tại 11 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương cho thấy, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cơ quan tham mưu, phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được nâng cao; các nhiệm vụ được thực hiện khá đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Tổ giúp việc và Cục Bảo vệ chính trị nội bộ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện những văn bản, tham mưu lãnh đạo Tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.