QĐND - Ngày 7-7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban giải thưởng quốc tế văn hóa châu Á Fukuoka (Nhật Bản) đã tổ chức trao giải thưởng Nghệ thuật văn hóa của châu Á cho nhà thiết kế (NTK) Đặng Thị Minh Hạnh.

NTK Minh Hạnh nhận Giải thưởng quốc tế văn hóa châu Á.

Giải thưởng Fukuoka được thành phố Fukuoka (Nhật Bản) tổ chức từ năm 1990, để vinh danh những đóng góp tiêu biểu của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn và phát triển sáng tạo sự đa dạng, độc đáo của văn hóa châu Á. Nhà sử học, GS Phan Huy Lê là người Việt Nam đầu tiên được Nhật Bản trao tặng Giải thưởng quốc tế văn hóa châu Á Fukuoka năm 1996, với những đóng góp cho nền sử học nước nhà. Năm nay, giải thưởng Fukuoka trao cho NTK thời trang Minh Hạnh vì những đóng góp tích cực của chị trong quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị đa dạng của văn hóa truyền thống và là người tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua thời trang.

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ