4 thẩm phán cao cấp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm, gồm: Phó chánh án TAND TP Hà Nội Đào Thị Minh Thủy; Phó chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Dũng; Chánh án TAND tỉnh Bến Tre Nguyễn Biên Thùy và Chánh văn phòng TAND Tối cao Ngô Tiến Hùng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Giao nhiệm vụ cho các thẩm phán TAND Tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác cải cách tư pháp, mà trọng tâm là cải cách tư pháp trong TAND là một trong những nội dung trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trách nhiệm này đang đặt ra cho hệ thống TAND những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề. Do vậy, Chủ tịch nước yêu cầu người thẩm phán phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm rất cao trước pháp luật. Ngoài ra, thẩm phán TAND Tối cao còn phải thể hiện bản lĩnh trong vai trò là thành viên của cơ quan xét xử cao nhất; đồng thời làm tốt công tác xây dựng pháp luật và tổng kết phát triển án lệ để áp dụng trong xét xử.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu các thẩm phán TAND Tối cao không ngừng đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác xét xử, giữ gìn, bảo vệ pháp luật; không thiên lệch, hết mực công tâm và không vì lợi ích riêng tư. Cùng với đó là phải thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư"; phải “gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân”. Các thẩm phán TAND Tối cao phải có trách nhiệm hoàn thiện mình, để hình ảnh của người thẩm phán phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực, nhân hậu và phải vượt qua được những cám dỗ về tiền bạc, vật chất và tiêu cực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước có bài phát biểu về vai trò của tòa án trong hệ thống các cơ quan tư pháp; đồng thời nhấn mạnh vị trí, vai trò của thẩm phán TAND các cấp, nhất là đội ngũ thẩm phán TAND Tối cao được xác định là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm công tác trong ngành.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban cán sự đảng và lãnh đạo TAND Tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nhằm bổ sung, kiện toàn Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống TAND trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch nước, công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là cải cách tư pháp trong TAND-một trong những nội dung chủ yếu để xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang đặt ra cho hệ thống TAND những nhiệm vụ rất quan trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn thể cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức trong hệ thống TAND nói chung và các đồng chí thẩm phán TAND Tối cao mới được bổ nhiệm lần này nói riêng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TTXVN