Theo đó, phạm vi tổ chức thi đua là Quốc hội; khối thi đua các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh hiệu thi đua đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, Trưởng ban và Phó trưởng ban các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: “Chiến sĩ thi đua cơ quan của Quốc hội”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến.”

Danh hiệu thi đua đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm “Cờ thi đua cơ quan của Quốc hội”; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến”.

leftcenterrightdel

Đại biểu Quốc hội dự họp tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ quan của Quốc hội” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 3 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở;” có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn gồm: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến;” Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ quan của Quốc hội, Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu.

Trong khi đó, các hình thức khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Bằng khen.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.