Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 7,5 ngày làm việc (từ 14-4 đến 26-4).

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 23-5 tới. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.  

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội và Đề án, dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.  Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. 

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cho ý kiến về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án, các khoản vốn chưa phân bổ; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022; phương án phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: Xem xét về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế và phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu Chính phủ kịp trình).

Về công tác giám sát, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 3-2022 của Quốc hội.

Về các nội dung khác, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

* Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã điều hành Phiên họp cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

HẰNG PHƯƠNG