leftcenterrightdel
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Cuộc họp. 

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong hơn 2 năm qua, thế giới nói chung và Cộng đồng ASEAN nói riêng đã phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và những thách thức mới, nhất là đại dịch Covid-19 đã buộc chúng ta phải có những thay đổi về nhận thức, phải thích ứng linh hoạt, điều chỉnh cách tiếp cận về quản lý sự thay đổi. Vì vậy, sự đóng góp của nền công vụ trong quá trình này là rất quan trọng, trong đó có yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhằm vừa ứng phó với những thách thức mới vừa phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ và duy trì phát triển kinh tế-xã hội của mình.

“Tôi hy vọng những kết quả quan trọng của hội nghị lần này sẽ góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững, trong đó việc đưa ra các giải pháp để thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới, việc tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối thoại Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ đã đưa quan hệ ACCSM với các nước đối tác đối thoại này lên tầm cao mới cũng như thực hiện sáng kiến của Việt Nam về tuyên bố tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới đã thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công vụ các nước ASEAN một cách toàn diện trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, bền vững, nâng cao vị thế của ASEAN trên thế giới và cho tương lai của từng thành viên cộng đồng”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Cuộc họp. 

ACCSM được thiết lập từ năm 1981 để tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN, với niềm tin rằng việc hợp tác giữa các nền công vụ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên và để đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng ASEAN. Và xa hơn nữa, việc tăng cường hợp tác khu vực để đạt được tính năng động và thực thi công vụ hiệu quả cũng sẽ đóng góp cho việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025-một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, sẻ chia trách nhiệm về xã hội, vận hành trên cơ sở nhà nước pháp quyền hướng tới phục vụ người dân, lấy người dân là trung tâm.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Cuộc họp chụp ảnh chung. 

Sứ mệnh của ACCSM là đóng góp cho sự thành công của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, phối hợp xây dựng các nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, có trách nhiệm và quản trị tốt thông qua: Tăng cường các hoạt động hiện có để kết nối, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên; Thúc đẩy và tạo điều kiện trao đổi các thực tiễn tốt, các đổi mới quản lý công thông qua vai trò của các Trung tâm Nguồn ASEAN như là nơi đưa ra các kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực tương ứng; Xây dựng các sáng kiến hỗ trợ nền công vụ các nước ASEAN phát triển và trao đổi các thực tiễn tốt; và Triển khai các chương trình liên quan đến công vụ, công chức với sự hỗ trợ của các đối tác đối thoại ASEAN cùng các tổ chức khu vực và quốc tế. Tất cả 10 nước thành viên đều đã luân phiên đảm nhiệm vai Chủ tịch ACCSM. Trong các năm 2001 và 2002, Bộ Nội vụ Việt Nam cũng đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ACCSM.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ