Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại lễ khai giảng. 

Phát biểu khai giảng lớp học, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ, đối với mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - những cán bộ được Đảng phân công đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách, quy định, quy chế của Đảng.

Nội dung này được thực hiện nghiêm, xuyên suốt, thống nhất, có hiệu quả tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương, đảng viên, góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với yêu cầu, thực tiễn của từng cơ quan, địa bàn, tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức nghiêm trọng về kinh tế, bất ổn chính trị…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại lễ khai giảng. 

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn gắn với xây dựng tư duy, tầm nhìn chiến lược.

Do đó, chương trình lần này gồm 9 chuyên đề bao quát khá toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII, các mục tiêu phát triển đất nước đến 2030, 2045. Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là dịp để nhìn lại một cách sâu sắc hơn kết quả nửa nhiệm kỳ qua, trách nhiệm của từng vị trí đối với nhiệm vụ được giao.

VOV.vn

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.