Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hằng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa học tập và làm theo Bác thành các phong trào, mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với địa bàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Qua thực hiện Phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” cho thấy mỗi cá nhân, tập thể có thể học tập và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất, trong đó, hoạt động của mô hình “121 tổ dân vận cơ sở” đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư tưởng trọng dân, phong cách gần dân, sát dân của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Đặc biệt, quá trình thực hiện đã có những đột phá, mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, sau 3 năm phát động, Phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” đã có hơn 90 lượt tập thể, 835 lượt cá nhân được khen thưởng, biểu dương khi triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và cuộc sống cộng đồng... khi kêu gọi, kết nối các chương trình từ thiện, hỗ trợ, tặng quà với hàng chục tỷ đồng. Phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” dù mới triển khai, nhưng nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi chủ trương xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH – NGUYỄN LINH