Tham dự đại hội có 999 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10,2 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội NDVN khóa VI; Điều lệ Hội NDVN (bổ sung, sửa đổi); báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Hội NDVN khóa VI...; bầu BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội NDVN khóa VII.

* Ngày 11-12, Hội NDVN tổ chức khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đại hội đã Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận và thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; thông qua quy chế bầu cử; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NDVN; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN khóa VI khẳng định: Hội NDVN đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tạo ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức gay gắt với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Tình hình đó, đòi hỏi Hội NDVN phải luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Nông dân ta chí khí rất anh dũng, kinh nghiệm rất nhiều, lực lượng to. Điều đó đã tỏ rõ trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Nếu lãnh đạo tốt thì khó khăn gì họ cũng khắc phục được, việc gì to lớn mấy họ cũng làm được".

Trong ngày làm việc thứ nhất, BCH Trung ương Hội NDVN đã tổ chức Lễ tôn vinh các “Nhà khoa học của Nhà nông” và tổ chức Hội thảo về xuất khẩu nông sản. Trước đó, đại biểu tham dự đại hội đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội).

QUANG THẮNG