QĐND Online - Tiếp tục chuyến công tác tại khu vực Tây Nguyên, sáng ngày 4-11, tại thành phố Plei-cu (Gia Lai), Ðoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Ðảng do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Tỉnh ủy Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng và Kon Tum đã báo cáo kết quả sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Theo đó, hơn một năm qua, cấp ủy các cấp tại 5 tỉnh nói trên đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, những mô hình, gương điển hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã cụ thể, thiết thực hơn, đặc biệt tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của các cấp ủy, chính quyền được nâng lên, tác phong, đạo đức và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Trong kiểm điểm của tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ các tỉnh trên đã tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, đạt được yêu cầu đề ra, bước đầu đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động; đã gắn việc tự phê bình và phê bình của tập thể và từng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng với những nội dung, quy định đảng viên không được làm.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân  ghi nhận và hoan nghênh những kết quả đạt được của Tỉnh ủy 5 tỉnh Tây Nguyên sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Mặc dù có những điểm riêng mang nét đặc thù của từng địa bàn, nhưng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn kịp thời, chặt chẽ và đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương; đã cụ thể hóa nội dung phù hợp, đưa vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên, chọn địa bàn, cơ quan, đơn vị làm điểm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời, nhằm nhân rộng những tập thể, cá nhân “học tập tốt, làm theo tốt”, qua đó rút ra bài học có giá trị từ mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cần kiểm tra thực tế từng mô hình, điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác để người dân học tập, làm theo. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra một số hạn chế mà thời gian tới Tỉnh ủy 5 tỉnh Tây Nguyên cần khắc phục, đó là: Một số nơi triển khai việc thực hiện còn chậm, bước đầu còn lúng túng, có nơi vẫn còn nặng về hình thức; chưa cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, phù hợp với cán bộ, đảng viên, đơn vị, cơ quan và địa phương của mình. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân nhiều hơn với phương châm "gần dân, học dân và vì dân", coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có vậy sẽ giải quyết được nhiều việc tồn đọng, bức xúc của nhân dân hiện nay.; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa Tây Nguyên phát triển bền vững và giàu đẹp.

Tin và ảnh: LÊ QUANG HỒI