leftcenterrightdel
Các đại biểu dự kỳ họp. 

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định 11 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công và quyết toán ngân sách; một số chính sách quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, bảo vệ an ninh, trật tự; hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh; giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã thống nhất thông qua 11 nghị quyết.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lò Văn Phương phát biểu kết luận tại kỳ họp. 

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên đánh giá cao các nội dung trình tại kỳ họp đã được UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng; các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện thẩm tra theo quy định của pháp luật. Kỳ họp đã thông qua những chính sách, biện pháp quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, ngành thực hiện chức năng quản lý, điều hành.

Để các quyết sách đi ngay vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

HÀ KHÁNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.