Tham dự cuộc làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị công bố quyết định, kế hoạch, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự đảng Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, song chưa kiểm tra về kết quả thực hiện nghị quyết.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ phát biểu trong buổi làm việc. 

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban cán sự đảng các bộ, ngành dự kiến được kiểm tra thống nhất lịch làm việc với đoàn kiểm tra; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để việc kiểm tra được kỹ càng, rõ ràng, nhanh chóng, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát là một phương thức lãnh đạo của Đảng; Chính phủ nhận thấy đây là công việc rất cần thiết để việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ cũng như của các bộ, ngành, cơ quan đạt kết quả cao nhất.

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ đã xây dựng, ban hành và triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Chính phủ xác định tập trung vào thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Nghị quyết của Chính phủ đã được triển khai mạnh mẽ từ Ban cán sự đảng Chính phủ tới Ban cán sự đảng các bộ, ngành, cơ quan và các cấp ủy trực thuộc bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong thời gian qua, Chính phủ đã và đang tập trung hoàn thiện thể chế; thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra; tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chính phủ và các bộ, ngành đã, đang tập trung mạnh cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Vì phòng, chống dịch tốt để có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; ngược lại, phát triển kinh tế-xã hội để có nguồn lực phòng, chống dịch. Sau hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã đạt kết quả rất khả quan cả trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ cũng đang được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, Chính phủ tổ chức triển khai các nhiệm vụ gắn với công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với một số lĩnh vực dễ xảy ra sai sót, tiêu cực. Chính phủ đã thành lập các tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai như về phòng, chống dịch; đầu tư công; an ninh, trật tự... nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban cán sự đảng của các bộ, ngành chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện các yêu cầu của đoàn để công tác kiểm tra đạt hiệu quả; mong muốn đoàn kiểm tra kịp thời chỉ ra những vấn đề cần uốn nắn, chấn chỉnh để việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: TTXVN