Đó là các nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026; biên chế của ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ tư theo quy trình tại một kỳ họp 2 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết được bổ sung vào chương trình. 

leftcenterrightdel

Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Tại Nghị quyết số 609 về biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tổng biên chế của các tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 (đến hết năm 2026) là 15.237 biên chế, gồm 15.137 cán bộ, công chức và 100 viên chức.

Căn cứ quy định về quản lý biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết này và các nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng thẩm phán của tòa án nhân dân các cấp, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao quyết định giao biên chế cho các tòa án nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định.

Tại Nghị quyết số 610, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tổng biên chế của ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026 (đến hết năm 2026) là 15.860 người, gồm 15.616 cán bộ, công chức và 244 viên chức.

Căn cứ quy định về quản lý biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết này và các nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định giao biên chế cho các viện kiểm sát nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định.

THẢO PHƯƠNG