Thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác đoàn kết và thịnh vượng

PV: Thưa đồng chí Lê Thu Hà, ngày 4-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc và dự Hội nghị cấp cao CLV lần thứ nhất tại Lào. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị này?

Đồng chí Lê Thu Hà: Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam, Lào và Campuchia, để đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao giữa 3 nước cũng như để giám sát thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ 3 nước nói chung và tại khu vực tam giác phát triển nói riêng, Chủ tịch Quốc hội 3 nước đã ra tuyên bố chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam tại Campuchia vào năm 2022. Đây là dấu ấn đặc biệt, là cơ chế lần đầu tiên được thiết lập giữa những người đứng đầu của ba cơ quan lập pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên kênh nghị viện, hỗ trợ Chính phủ triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác, kết nối ba nền kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực tam giác phát triển nói riêng và thúc đẩy phát triển bền vững của ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam nói chung.

leftcenterrightdel

 Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà.

Cơ chế hợp tác này lần đầu tiên quy tụ sự tham gia của không chỉ 3 Chủ tịch Quốc hội của 3 nước, mà còn tập trung đại diện lãnh đạo của các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các bộ, ngành và các địa phương thuộc khu vực tam giác phát triển. Tại các phiên họp của ủy ban về đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, các thành viên của các cơ quan của Quốc hội, thành viên của Chính phủ và đại diện các địa phương sẽ cùng thể hiện các mối quan tâm của mình với mục tiêu tập trung nguồn lực thúc đẩy khu vực tam giác phát triển.

PV: Xin đồng chí chia sẻ một số thông tin về những nội dung chính sẽ được trao đổi tại hội nghị?

Đồng chí Lê Thu Hà: Với thông điệp hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác vì thịnh vượng và phát triển bền vững, hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận chủ đề chính về tăng cường vai trò của nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác đoàn kết và thịnh vượng. Điều này thể hiện vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị, một nền tảng quan trọng với an ninh và phát triển của mỗi nước, định hướng nòng cốt tổng thể quan hệ của ba nước. Tại các phiên họp của ủy ban như về chính trị, kinh tế và đối ngoại, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề tăng cường vai trò nghị viện 3 nước trong thúc đẩy hợp tác đối tác đoàn kết và thịnh vượng.

Tại cuộc họp về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề tăng cường hợp tác nghị viện trong thúc đẩy kết nối 3 nền kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về chủ đề tăng cường vai trò giám sát của nghị viện ba nước đối với công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hội nghị lần này cũng sẽ có một văn kiện rất quan trọng là tuyên bố chung được Chủ tịch Quốc hội 3 nước thông qua và sẽ ký tại phiên bế mạc của hội nghị. Đây sẽ là phương hướng và nội dung hợp tác giữa 3 Quốc hội trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau

PV: Để có những sáng kiến, đóng góp quan trọng tại hội nghị lần này, phía Việt Nam đã có công tác chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thu Hà: Quốc hội Việt Nam đã chủ động đề xuất sáng kiến thiết lập cơ chế CLV, được Quốc hội các nước nhất trí thông qua. Chính vì vậy, trong suốt quá trình chuẩn bị triển khai tổ chức CLV lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam đã tham gia phối hợp rất chặt chẽ với Quốc hội nước chủ nhà Lào từ khâu xây dựng kịch bản chương trình, lên khung chương trình nghị sự, chủ đề thảo luận, thông điệp hội nghị và những nội dung các bên cùng quan tâm. Việt Nam cũng rất tích cực tham gia dự thảo khung Tuyên bố chung của hội nghị. Tại các phiên họp của ủy ban, các cơ quan của Quốc hội cũng chuẩn bị tham luận đóng góp tại các phiên thảo luận về các chủ đề của hội nghị. Các đại diện của Chính phủ cũng phối hợp rất chặt chẽ với phía bạn để chuẩn bị tham luận của Chính phủ. Ngay cả các địa phương biên giới trong khu vực tam giác phát triển cũng rất tích cực chuẩn bị tham luận. Với sự tham gia của đại diện Chính phủ, các địa phương, tôi tin là các phiên họp của CLV lần thứ nhất sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, đưa ra được những cam kết chính trị, quyết tâm thúc đẩy thực hiện thành công những định hướng của Chủ tịch Quốc hội 3 nước khi thành lập cơ chế này.

PV: Đồng chí kỳ vọng như thế nào về kết quả của hội nghị lần này?

Đồng chí Lê Thu Hà: Tôi kỳ vọng rất lớn vào kết quả của hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất. Đây là cơ sở để đặt nền móng chính thức cho sự hợp tác đa phương ba bên ở cấp độ cao nhất của Quốc hội ba nước. Một mặt nó sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi chính trị giữa ba nước, củng cố sự đoàn kết cũng như phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và nỗ lực phát triển quan hệ chính trị thực sự, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ ba nước.

Mặt khác kết quả hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào, Campuchia-Lào. Ngoài ra, kết quả hội nghị cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, các cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương, các bộ, ngành của Chính phủ, giữa Mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương có liên quan của 3 nước, nhất là các địa phương có chung biên giới ở khu vực tam giác phát triển sẽ được đẩy mạnh và củng cố hơn.

Việc 3 Chủ tịch Quốc hội ký Tuyên bố chung trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng để 3 Quốc hội phối hợp hành động, thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa 3 Chính phủ, phối hợp cùng nhau giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa 3 nước đi vào chiều sâu, ổn định và ngày càng hiệu quả, thiết thực.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

CHIẾN THẮNG (ghi)