Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ QUTƯ. Dự hội nghị có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị; Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì, điều hành hội nghị. 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo các ban Đảng và cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm 2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hoàn thành đúng tiến độ 13 nhóm nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành đúng tiến độ 13 nhóm nhiệm vụ mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024 của QUTƯ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nội dung có bước đột phá.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị. 

Nổi bật là, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp tham mưu, tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tương xứng với tầm vóc của chiến thắng lịch sử, khích lệ, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Quán triệt, triển khai xây dựng, thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng. Duy trì, thực hiện nghiêm nhiệm vụ SSCĐ; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tham gia có chất lượng vào các quy hoạch của bộ, ngành, địa phương.

Lãnh đạo thực hiện tốt 3 đột phá và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được nâng lên; tình hình toàn quân ổn định, trình độ, khả năng SSCĐ có bước phát triển mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kinh tế, tài chính, kế hoạch và đầu tư, khoa học quân sự được triển khai tích cực, bảo đảm đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thực hiện đúng pháp luật. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.

Có nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương; các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Nghị quyết 847 của QUTƯ, tôn vinh nhiều điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt; hoàn thành có chất lượng tổng kết công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng từng cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; chủ động kiện toàn cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thành tổng kết và triển khai sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng, thi đua khen thưởng, bảo vệ, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” thăm, tặng quà, xây tặng nhà, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ được quan tâm với số tiền hơn 1.950 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị. 

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông báo toàn văn nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ. Trong nội dung phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 với tinh thần “5 quyết tâm, 5 chủ động”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của QUTƯ, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị QUTƯ tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý hiệu quả, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; tập trung xây dựng, hoàn thành các đề án, dự án phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung QUTƯ, Bộ Quốc phòng cần thực hiện. Trong đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn diện, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Gắn củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Phối hợp, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Tập trung đại hội Đảng các cấp trong Quân đội chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định. Quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng phù hợp với đặc thù Quân đội. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom, mìn, xử lý chất độc hóa học. Chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tiếp tục khẳng định và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tại hội nghị, thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của các cơ quan Trung ương và quán triệt một số nội dung trọng tâm QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2024.

Tin, ảnh: KIM ANH - TUẤN HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.