Đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của cơ quan thẩm tra cũng như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại tổ.

leftcenterrightdel

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc phiên thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Qua thảo luận cho thấy, các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành luật với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đại biểu Quốc hội cũng nhất trí với bố cục và nhiều nội dung của dự thảo luật. Đại biểu Quốc hội chủ yếu xem xét, đánh giá và phân tích kỹ những vấn đề cụ thể, bổ sung nhiều vấn đề và đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, làm rõ hơn như về sự cần thiết ban hành luật, về hồ sơ dự án luật, về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật theo hướng cần bổ sung một điều áp dụng pháp luật để xử lý xung đột giữa luật này với các luật khác. Vừa thể hiện rõ bảo đảm tính ưu tiên, đột phá đặc thù nhưng cũng vừa phải bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Nghiên cứu có điều riêng về chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp.

leftcenterrightdel
Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (đoàn Bạc Liêu) phát biểu tại phiên thảo luận.

Đặc biệt, đại biểu có nhiều ý kiến về chính sách xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và phấn đấu trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Do đó, cần định danh rõ các chính sách đặc thù, vượt trội cả về quy hoạch đất đai, nguồn lực; trong đó có ngân sách phải bảo đảm rõ hơn tính chủ đạo của ngân sách nhà nước. Cùng với đó có các chế độ chính sách cụ thể với các cơ sở quốc phòng, an ninh, với các đối tượng tham gia công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp...

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng thư ký Quốc hội sẽ có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận hôm nay để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội theo dõi và chuyển tới các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu giải trình.

VŨ DUNG-TRỌNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.