Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Vụ địa bàn VIII (cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương)…

Năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9 và cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng, triển khai toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Quá trình thực hiện đã bám sát kế hoạch, tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn, kết luận của cấp trên các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. Tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, chấn chỉnh những khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết đơn, thư tố cáo, yêu cầu, phản ánh đúng quy định; các trường hợp vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được xử lý nghiêm minh.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Kết quả nhận xét, chấm điểm hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022 của các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và đảng bộ các cấp dưới 100% được xếp loại khá trở lên; trong đó có 17/32 đảng bộ xếp loại tốt (đạt 53%). Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu năm 2022 được Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhận xét, chấm điểm xếp loại tốt (8,0 điểm).

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022 của Đảng ủy Quân khu 9. 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2023 mà Đảng ủy Quân khu 9 sẽ tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định Điều lệ Đảng, các quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được thực hiện toàn diện, dân chủ, khách quan, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp, quy định của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát ở các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 19-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chủ động, phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra đối với Đảng ủy Quân khu 9 vào quý III theo kế hoạch…

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC- HOÀI TÂM