Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị. 

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương và nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết: Sau một năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ. Điều đó thể hiện rất rõ qua Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK và đặc biệt việc tuyên truyền, phát động và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Đảng bộ Khối phát động đã đem lại hiệu quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ nhiệm vụ của công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gồm hai hai việc chính là bảo vệ và đấu tranh.

Các đồng chí báo cáo viên truyền đạt đến hội nghị nội dung các chuyên đề và kiến thức thực tiễn để giúp các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Khối và ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cùng Tổ Thư ký giúp việc ban chỉ đạo các cấp nhận thức sâu sắc nội dung, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ khi tham gia ban chỉ đạo 35 và tổ thư ký giúp việc các cấp để từ đó vận dụng sáng tạo vào công việc chuyên môn của mình.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG