Đồng chí Trần Hy chân thành chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Trần Hy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua, nhấn mạnh Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và chân thành mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Theo TTXVN