Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong thi đua khen thưởng có khen thưởng hằng năm, khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng đột xuất.

“Chúng tôi xác định phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của quân đội trong thời bình”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh và cho biết, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ dưới nhiều hình thức như bằng khen, giấy khen...

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 23-10. 

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, các cấp cũng được ủy quyền các hình thức khen thưởng phù hợp. “Chúng tôi có “quyền” khen thưởng, tuy nhiên với những “hạn” khác nhau”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.

Cho rằng dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã nhắc đến nhiều huân chương và phần thưởng cao quý dành cho lực lượng vũ trang nhưng Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể “quét” được đầy đủ các lực lượng, tránh trường hợp không khen thưởng được do luật không quy định.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị phần thi đua, khen thưởng cần có quy định riêng cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vì có nhiều lực lượng đặc biệt.

Theo Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến nhiều nội dung về khen thưởng được sửa đổi trong luật.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 53 điều với nhiều nội dung mới để bảo đảm bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị; cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước. Dự thảo Luật đã thiết kế lại, tạo sự thống nhất, xuyên suốt từ nguyên tắc, loại hình khen thưởng đến các quy định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng; đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” trước đây.

Bổ sung nguyên tắc “quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu và địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo”; mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam trong điều kiện chủ động hội nhập; quy định rõ hơn đối tượng khen thưởng “doanh nhân, trí thức, nhà khoa học”, “doanh nghiệp” trong các loại hình khen thưởng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước, kinh tế tư nhân.

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cơ sở trong phát hiện nhân tố, điển hình tiêu biểu để khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng. Bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để khen thưởng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, có một số nội dung mới trong sửa đổi, bổ sung về khen thưởng với nhiều nội dung mới như:

- Bổ sung mục tiêu khen thưởng; nguyên tắc khen thưởng; sắp xếp lại thứ tự các loại hình khen thưởng gồm: Khen thưởng theo công trạng; khen thưởng đột xuất; khen thưởng phong trào thi đua; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng niên hạn; khen thưởng đối ngoại.

- Quy định cụ thể đối tượng xét tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh là bộ, ban, ngành, tỉnh, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương, “hệ lực lượng” thuộc Bộ Công an. Đối tượng xét tặng Huân chương Độc lập hạng các hạng là bộ, ban, ngành, tỉnh, các tập thể thuộc và trực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh để thực hiện nguyên tắc khen thưởng là “Bảo đảm thống nhất giữa thành tích, hình thức và đối tượng khen thưởng”. Bổ sung quy định tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho bộ, ban, ngành, tỉnh nhân dịp kỷ niệm năm tròn, Huân chương Quân công các hạng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm năm tròn để phù hợp quá trình triển khai thực hiện.

- Bổ sung quy định chuyển tiếp: Nhà nước tiếp tục xem xét và thực hiện việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến cho những cá nhân, tập thể, gia đình, địa phương và cơ sở có công lao, thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc; Chính phủ hướng dẫn thể thức và thời hạn kết thúc việc khen thưởng tổng kết thành tích các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc để khen thưởng cho cá nhân, tập thể, nhân dân có thành tích trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây nam, Hải đảo và làm nghĩa vụ quốc tế....

THẢO NGUYÊN