leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi làm việc.  

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra số 887; các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi làm việc.  

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Trịnh Thu Hằng, Phó vụ trưởng Vụ địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch, Chương trình kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Theo đó, mục đích của cuộc kiểm tra là để đánh giá đúng, thực chất kết quả, ưu điểm, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trao đổi những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, những vấn đề khó, vướng mắc trong thực hiện, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tiếp tục phát huy và báo cáo, đề xuất, kiến nghị để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trịnh Thu Hằng công bố Quyết định, Kế hoạch, Chương trình kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị cho buổi kiểm tra. Đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 về công tác cán bộ. Báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát các nội dung theo đề cương hướng dẫn.

Để việc kiểm tra đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đúng trọng tâm trọng điểm, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Quá trình kiểm tra phải thực hiện nghiêm Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị. Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra chấp hành nghiêm quy định về công tác kiểm tra của Đảng, Quy định, Chương trình, Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra, bảo đảm việc kiểm tra phải được thực hiện một cách khách quan, toàn diện, trung thực, đánh giá đúng bản chất, tình hình tại các đơn vị kiểm tra. Hoàn thành trong quý III-2023, báo cáo kết quả Kiểm tra với Bộ Chính trị quý IV-2023.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. 

Về phía Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị kiểm tra, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị được kiểm tra quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định 887 của Bộ Chính trị, đề cao trách nhiệm, biến đợt kiểm tra thành tự kiểm tra và coi đây là một dịp tốt để nhìn nhận lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26, 3 năm thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, đánh giá lại kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị mình; làm rõ thêm những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút, giữ chân và sử dụng nguồn nhân lực chất xám gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ… Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc được kiểm tra tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.