Ngày 14-12, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2011-2016). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và một số bộ, ban, ngành Trung ương đã tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong việc tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất bản tới các hội viên. Đồng thời, Hội cũng tham gia đề xuất, tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản, góp phần xây dựng và phát triển một thị trường xuất bản phẩm lành mạnh, một nền "văn hóa đọc" phong phú, đa dạng. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại và thách thức đối với ngành xuất bản Việt Nam hiện nay như: Quy mô năng lực chưa đủ đáp ứng nhu cầu; thiếu nhiều loại sách phổ cập tri thức phục vụ công chúng; nạn vi phạm bản quyền, in lậu; mạng lưới phát hành chưa phát triển ở khu vực vùng sâu, vùng xa...

 Đại hội đã bầu ra 29 đại biểu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ III (2011-2016). Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội./.  

TTXVN