Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương; các đồng chí nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: DOÃN TẤN

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội…

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết: "20 năm qua, Ban Công tác đại biểu đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuẩn bị, thực hiện nhiều hoạt động quan trọng. Điển hình là trong công tác sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; công tác bầu cử; hoạt động tổ chức bộ máy và nhân sự; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội; chế độ, chính sách với đại biểu Quốc hội, nhân sự không tái cử; công tác Hội đồng nhân dân…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh trình bày diễn văn. Ảnh: DOÃN TẤN

“Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Ban Công tác đại biểu chưa phải là dài, nhưng với những thành quả mà Ban đạt được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đóng góp ngày càng hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội là niềm tự hào của tất cả thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Công tác đại biểu”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Công tác đại biểu.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Công tác đại biểu. Ảnh: DOÃN TẤN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, mặc dù lĩnh vực công tác có nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ như việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng tập thể Lãnh đạo Ban qua các nhiệm kỳ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện bài bản, đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rất cô đọng là: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”…“ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: DOÃN TẤN 

Vì vậy, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, tập thể lãnh đạo, công chức của Ban Công tác đại biểu cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công việc và có giải pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực nhất.

Cụ thể, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu bám sát các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 27 ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tham mưu, kiến nghị đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện cùng đại biểu dự lễ. Ảnh: DOÃN TẤN

Ban cần chú trọng công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội để thật sự giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật, tham gia làm đại biểu Quốc hội; đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội một cách khoa học, thiết thực, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó cần chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo tinh thần từ sớm, từ xa. Tăng cường sự phối hợp, đổi mới phương thức giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân…

CHIẾN THẮNG